Privacyverklaring de Waarnemer

Inleiding:

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Joris Verhoeckx, de Waarnemer

de Waarnemer:

U leest op dit moment de privacy verklaring van de Waarnemer. De Waarnemer is een een eenmanszaak die zich richt op interim-management en advies in het onderwijs en daarbuiten. Er zijn situaties waarin uw gegevens door de Waarnemer verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door de Waarnemer, neem dan gerust contact op!

privacy@dewaarnemer.nl; 06 51 83 77 56; Goltziusstraat 8, 5911 AV Venlo; KvK nummer:……………… ; BTW nummer: 16 05 79 223.

Doel gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Waarnemer. Deze worden hieronder toegelicht:

  • Contact opnemen: Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met de Waarnemer via de website en via mail.

Ontvangers:

De gegevens die de Waarnemer ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Strato. De e-mail van de Waarnemer wordt gehost bij Strato. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Strato. Gegevens die u achterlaat op de website van de Waarnemer zijn op de servers van Strato opgeslagen.

Opslagperiode:

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Waarnemer, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

  • Contact opnemen: Op het moment dat u contact opneemt met de Waarnemer via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging:

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de Waarnemer of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de Waarnemer. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van de Waarnemer privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Uw rechten:

  • Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij de Waarnemer vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Waarnemer. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
  • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door de Waarnemer.
  • Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij de Waarnemer opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient de Waarnemer al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  • Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de Waarnemer vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Waarnemer niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
  • Recht op stop gegevensgebruik: Wilt u niet dat de Waarnemer uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@dewaarnemer.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten:

De Waarnemer verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten de Waarnemer via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de offerte te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Waarnemer de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met VersGemerkt met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

De Waarnemer behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Waarnemer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Waarnemer te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@dewaarnemer.com; 06 51 83 77 56; Goltziusstraat 8, 5911 AV Venlo; KvK nummer: 75415682; BTW nummer: NL 160579223 BO2; IBAN: NL31 ABNA 0849 8292 24